ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΤΗΣ

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω


Παροχή νομικών υπηρεσιών από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες. Δυνατότητα ανάληψης και χειρισμού υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα. Συνεργασία του γραφείου μας με συμβολαιογράφο, δικαστικό επιμελητή, οικονομικό σύμβουλο, χρηματοοιικονομικό σύμβουλο, πολιτικό μηχανικό, μεσίτη αστικών συμβάσεων, δικαστικό γραφολόγο, για πλήρη και άρτια κάλυψη των υποθέσεων των πελατών μας.