ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΤΗΣ

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

Βιογραφικό

Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΤΗΣ είναι Δικηγόρος Αθηνών και ασκεί μαχόμενη δικηγορία αδιαλείπτως από το 1996. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο γραφείο του Υφυπουργού Εμπορίου, νομικός σύμβουλος σε εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.