ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΤΗΣ

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

Επικοινωνία

Έδρα: Ιπποκράτους 66 (5ος όροφος), Αθήνα, Τ.Κ. 106 80

Τηλ.:  2103623097 (εσωτερικό: 2)

fax: 2103605360

κινητό: 6944631982

e-mail: nbalatis@cybex.gr, nikos.balatis@gmail.com